How to assemble Kendo Shinai

How to Assemble the Kendo Shinai – Part 1 of 2 (Tsuka, Sakigawa and Tsuru)

How to Assemble the Kendo Shinai – Part 2 of 2 (Nakayui)